Scan-kap 99 Ligaen, 2022

Inspireret af sejlunionens initiativ med en Sejlsportsliga, har Scan-kap 99 ligaen eksisteret side 2014. Alle Scan-kap 99’ere der er medlem af Scan-kap 99 klubben kan deltage. Der er ingen tilmeldingsgebyr og flid belønnes i høj grad. Alt hvad man skal, er at indsende resultater fra de sejladser båden har deltaget i. En resultatliste vill så løbende blive opdateret og offentliggjort her på Scan-kap 99 klubbens hjemmeside under resultater.

Reglerne er følgende:

 1. Alle organiserede kapsejladser i perioden 1/4 - 31/10 2021 tæller med med undtagelse af den lokale aftenkapsejlads. Er en sejlads en del af en serie, er det seriens smalede resultat der er gældende.

 2. Det er løbsplaceringen for fuldførte sejladser der tæller med, også selvom det er blandede løb. I serier skal mindst 30% af sejladserne fuldføres for at man kan score point.

 3. Point tildelingen er som følger:
  Point = 105-5*Placering for placeringer bedre end en 10. plads, alle resterende placeringer giver 55 point.  Dvs. 1.plads=100pt., 2. plads=95 point, 3.plads = 90pt etc. en 11. plads vil give 55 point.

  Pointene for en sejlads eller serie ganges med en faktor (F) der udregnes efter hvor mange Scan-kapper der er tilmeldt sejladsen/serien. Faktoren udregnes således: F=0,95+ 0,05*Antal Tilmeldte, dvs. deltager kun en Scan-kap 99 i ens løb tæller pointene for sejladsen/serien med en faktor 1, er det eks. for DM med eks. 25 både tæller pointene således med en faktor F=0,95+0,05*25 = 2,2.

  DNF giver 40pt, DNS 20pt og DNC 0pt

  Det samlede antal point i ligaen er således summen af alle indsamlede point i løbet af perioden.

 4. Resultater, eller helst link til samme, sendes til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. med Emne :  ”Scan-kap 99 Ligaen”. Bedst placerede Scan-kap 99 har primært opgaven at indsende, men snak lige sammen.

 5. Bestyrelsen i Scan-kap 99 klubben er den lovgivende, udøvende og dømmende magt og har således ret til at justere reglerne undervejs.

 6. Præmieoverrækkelse vil finde sted på Scan-kap 99 klubbens ordinære generalforsamling. Antal præmier og kvaliteten heraf afhænger af velvilje hos sponsorer.

Jeg håber at rigtig mange af jeg vil finde det sjovt at deltage, også selv om man kun deltager i en enkelt sejlads i løbet af en sæson.  Ideen med initiativet er at animere de kapsejlende Scan-kap 99’ere til at få flere med på kapsejladsbanerne, samt at give et overblik over aktiviteten i klassen, så andre Scan-kap sejlere kan se hvor de kan møde ligesindede. En god ide at at benytte vores Facebook side til at lokke flere Scan-kapper til de sejladser man selv deltager i, ved at gøre reklame for dem her. Derudover kan man sende information om sejladsen til vores Webmaster som så vil lægge sejladsen ind på hjemmesiden under ”Stævner”.

Mvh. Karsten Svenningsen, DEN 51 - Hvidunderet

Image00016