Skivgat for spilerfaldet over galjen

Skivgat over galjeEnkelte besætninger har oplevet at galjen til spilerfaldet er knækket af under hård belastning. Det sker specielt for genakker hvor kræfterene i forliget er store og trækker nedad i galjen og dermed forstærker det træk som faldet der går ind i masten giver. Knækker galgen af, så hænger faldet hen over en skarp kan på masten og kan give store problemer med at få genakeren/spileren ned bagefter. Da det jo oftest sker i hård luft er det en meget ubehagelig situation.

Løsningen er sætte et skivgat i masten medtvejs mellem galjen og toppen ef masten. Det er en vinteropgave som man med lidt snilde kan udeføre selv, så er det kun udgiften til skivgattet og et par popnitter der belaster budgettet.

Løsningen kan ses på billedet til højre. Bemærk at galgen her er vendt om, så den bedre optager det kombinerede træk fra fra Spiler og Fald.

På DEN 51 sidder Centeret af Skivgattet 56 cm over bunden af galgen, og galgen er ikke vendt (se billede herunder).

Spilergalje Skivgat afstand