Formålet med kaperpuljen er at understøtte aktiviteter til glæde for medlemmer i Scan-Kap 99 klubben.

Kaperpuljen skal bidrage til at øge aktiviteterne i klassen for både tur- og kapsejlere.

Alle medlemmer kan søge midler i Kaperpuljen. 

Eksempler på aktiviteter der kan søges midler til for eksempel: 

  • Tursejlerarrangementer
  • Kapsejladser
  • Trimsejladser
  • Foredrag og oplæg


Midlerne kan bruges til for eksempel: Trænere Oplægsholdere Forplejning Hjælpebåde Banepersonale Listen er ikke udfyldende

Der kan pr. arrangement søges 2.000kr i basisydelse. Hvis det er et sejlarrangement kan yderligere søges 300 kr. pr. deltagende båd. Hvis det er et foredrag eller oplæg kan der yderligere søges 75 kr. pr. deltager.

Ansøgning sendes til bestyrelsen og behandles indenfor 14 dage. Der afsættes som udgangspunkt 10.000kr årligt til kaperpuljen, men bestyrelsen behandler alle ansøgninger.

Ansøgningen skal som min. bestå af:

  • Arrangementets formål/indhold
  • Forventet antal deltagere
  • Geografisk placering
  • Tidspunkt for afholdelse
  • Et budget (hvilke udgifter skal midlerne dække)
  • Ansvarlig for arrangementet

Økonomi: Arrangør afholder selv udgifterne og får efterfølgende refunderet udgifter ved indsendelse af kvitteringer, deltagende både/medlemmer og regnskab til klubbens kasserer. Basisydelsen kan mod kvittering udbetales før der er aflagt samlet regnskab.