Vi har i mange år haft revner i bunden af de knæ hvortil røstjernene er fastgjort, og når vi ikke har gjort noget ved det, skyldes det, at det ikke har udviklet sig. I vinter havde vi så båden på værft for at få lavet en anden reparation og værftet lavede ved den lejlighed også en reparation af dette. Den reparation viste sig imidlertid ikke at kunne holde, for i løbet af sommeren brød det op igen.

Røstjernsknæ1

Figur 1: Bunden af knæet efter at den første reparation var brudt op. Den mørkegrå farve var den farve knæet havde før reparationen og det var den lodrette revne, samt revnen ved spidsen der udløste reparationen.

I forbindelse med deltagelse i DM 2018 var der en anden bådejer der kendte til problemstillingen med knæ der slipper skroget, og han viste mig hvordan han havde løst problemet. Denne løsning blev drøftet med Dragør Bådeværft, og vi blev enige om, at det var et forsøg værd at se, om ikke det var løsningen.

Noget af det værftet påpegede var, at hylden over køjen skærer delvist igennem det eksisterende knæ og det bidrager bestemt ikke til at styrke konstruktionen. Aftalen blev, at gennemskæringen blev repareret samtidig med, at knæet blev forlænget ned til køjebunden.

Røstjernsknæ2       Røstjernsknæ3

Figur 2: Det nye knæ, som er forlænget ned til køjebunden. Bemærk reparationen af det sted, hvor hylden tidligere skar igennem knæet. Den tværgående forstærkning, der findes på fribordet lidt over køjebunden, er en rest fra det første forsøg på at forstærke knæets fastgørelse til fribordet og den har bare fået lov at blive.

Røstjernsknæ4      Røstjernsknæ5

Figur3: Det nye knæ efter at det er blevet malet, og efter at apteringen er monteret igen.

Røstjernsknæ6

Figur 4: Hynderne i hovedkøjen passer desværre ikke længere så fint som de gjorde før knæet blev forlænget.

En af de ulemper vi har måttet acceptere ved at vælge denne løsning er, at hynden i hovedkøjerne ikke ligger lige så fint som de gjorde før reparationen blev udført. Knæet reducerer køjens bredde en smule og hvis man skal ligge på køjen under sejlads i høj sø, kan det være at det nye knæ vil reducere komforten. Om det bliver et problem for os må tiden vise, og en mulighed er at der fremover medbringes puder til at sætte op på begge sider af knæet.  

Skiver på røstjernsboltene

Røstjernsknæ7     Røstjernsknæ8

Figur 6: Røstjernsboltene havde arbejdet sig ind i glasfiberen og der er nu lagt skiver under boltene, sådan at det ikke udvikler sig.

Noget af det der har været under observation i de senere år er, at røstjernsboltenes hoveder var begyndt at arbejde sig ind i glasfiberen omkring knæene. Det endte med at der blev lagt skiver under røstjernsboltenes hoveder, sådan at de får et større areal at fordele trykket på. I figur 6 ses billeder af før og efter situationen.

Benny Bruhn, Provence – Den 78, Vordingborg - 2019