Forslag til Scan-kap 99 Ordinær Generalforsamling 2023

Indkomne forslag 1.

Forslag til ændring af vedtægter § 5. Ordinær generalforsamling.

Dato for indsendelse til bestyrelse: 14-10-2023

Indsendt af: Allan Larsen, Kærmindevej 10, 4760 Vordingborg.

Forslag: Ændring af vedtægter § 5. Ordinær generalforsamling 

Begrundelse:

Åbne op for muligheden for at afholde en fuldstændig online generalforsamling i tilfælde af situationer som f.eks. Corona. Men ikke mindst, muliggør en hybrid eller delvis elektronisk generalforsamling, hvor nogle deltager fysisk, mens andre deltager digitalt. Dette vil sandsynligvis øge antallet af deltagere i generalforsamlingen, da mange nu vælger at forblive hjemme på grund af lange rejsetider og betydelige rejseomkostninger.

Nuværende tekst:

  • 5. Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årlig i oktober eller november måned og indkaldes skriftlig med mindst 3 ugers varsel. 
Dagsorden, regnskab og evt. forslag om lovændringer skal være tilgængelige på klubbens hjemmeside 8 dage før generalforsamlingen. Forslag og lovændringer der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

Forslag til ny tekst:

  • 5. Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årlig i oktober eller november måned og indkaldes skriftlig med mindst 3 ugers varsel. Generalforsamlinger kan afholdes uden- eller med delvist fysisk fremmøde, hvis det i indkaldelsen er angivet, hvorledes der er adgange til at deltage via telefon, videolink, online, skype eller anden form for fjerndeltagelse. 

Dagsorden, regnskab og evt. forslag om lovændringer skal være tilgængelige på klubbens hjemmeside 8 dage før generalforsamlingen. Forslag og lovændringer der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.