Forslag til Scan-kap 99 Ordinær Generalforsamling 2023

Indkomne forslag 2. 

”Afstemning om asymmetrisk spiler skal ud af klassen”.

Dato for indsendelse til bestyrelse: 14-10-2023

Indsendt af: Allan Larsen, Kærmindevej 10, 4760 Vordingborg.

Forslag: Ændring af klasseregel 4.4. Asymmetrisk spiler.

Afstemning om fjernelse af asymmetrisk spiler fra klassen:

Ja: Fjern asymmetrisk spiler fra klassen

Nej: Behold asymmetrisk spiler i klassen

Hvis forslaget bliver vedtaget, vil det have konsekvenser for § 4.4 og 4.5.

  • § 4.4, der omhandler "Asymmetrisk spiler – Genakker," vil blive fjernet (hele § 4.4 vil blive fjernet).
  • § 4.5, der omhandler "Sejlbegrænsning," vil få ændret teksten fra "symmetrisk/asymmetrisk" til "symmetrisk."

Fordel ved at Genakkeren pilles ud af klassen:

  • Klassen holdes simpelt og billigt
  • Det er meget sjældent genakkeren er i brug.
  • Flere og flere melder den fra via websejler, da de enten ikke har en genakker eller ikke sejler med den.
  • Mange vil gerne sejle med et DH-mål uden Genakker.

Ulempe ved at Genakkeren pilles ud af klassen:

  • Genakkeren optimerer klassen og gør den mere spændende
  • Genakkeren er god til de lange sejladser som Fyn rundt etc.

Information om Genakkeren:

Genakkeren blev indført i år 2001 og dengang blev man ikke DH straffet med en Genakker. Dette er anderledes i dag.

DH mål i dag:

GPH = 603,4 Med Genakker.

GPH = 606,4 Uden Genakker.

Der er altså 3 sekunders forskel pr. Sømil om Genakkeren er i vores garderobe eller ej.

Ved generalforsamlingen i år 2004 kunne man læse følgende:

Forslag 7 (vedrørende afskaffelse af genakker)

Også dette forslag førte til en livlig debat. De fleste argumenter var naturligvis de samme, som blev

bragt på banen ved genakkerens indførelse i klassen for 3 sæsoner siden. Hovedargumenterne for

afskaffelse, er at genakkeren komplicerer klassen, som netop fremhævede sig ved en simpel

sejlgarderobe, og at der opstår skel mellem, de der investerer i genakker og dem der ikke gør det.

Modargumenterne var, at genakkeren optimerer klassen og gør den mere spændende, og at skellet i

klassen uden genakker også fandtes, når nogen investerede i en mindre skæringsspiler. Det blev

ligeledes fremhævet, at genakkeren klart er klassens billigste sejl, og at det ikke længere medfører

målestraf. Det blev også nævnt, at deltagerantallet i Fyn Rundt er faldet markant efter genakkerens

indførelse. Det er dog ikke helt klart, da de sidste 3 år uden genakker havde 28, 30 og 20 deltagere,

og de seneste 3 år 23, 26 og 23. Argumentet kompliceredes yderligere af, at klassen i samme

periode er flyttet fra Bogense til Kerteminde. Nogle argumenterede for, at vi eventuelt kunne tage

punktet op igen efter at have samlet erfaringer endnu et par år. Ved håndsoprækning stemte ca. 10

for forslaget, som dermed blev erklæret faldet.