Årets generalforsamling blev afholdt i Middelfart søndag den 14/11. De 9 fremmødte havde en hyggelig eftermiddag, der ud over selve generalforsamlingen, bød på erfaringsudvekslinger og en bid brød. En særlig velkomst skal lyde til Erik Medelby Andersen der som nyslået Scan-kap sejler havde taget turen fra Fåborg til Middelfart for at deltage. Herud over var der gamle kendinge fra Aabenraa, Århus, Kerteminde samt jøbenhavns-området.

Opdatering 20211208
De vedtagne forslag vedrørende ændringer af klassereglerne afventer den formelle godkendelse i Dansk Sejlunions Tekniske Udvalg. De vil se om de kan have det behandlet inden Jul.

Formandsberetning, Referat og Regnskab kan findes her

Generalforsamling er flyttet