Der indkaldes herved til generalforsamling i Scan-kap 99 klubben Søndag den 20. november kl. 11.30 i 

Kerteminde Sejlklubs klubhus, Marinavejen 6, Kerteminde.

Der vil være det sædvanlige lette traktement. Af hensyn til traktementet vil vi gerne have tilmeldinger med antal personer til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest den 13. november.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Årsregnskab 2021/22
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg af formand, Benny Bruhn der modtager genvalg.
 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.
  På valg er Karsten Svenningsen og Dean Olsen, begge modtager ikke genvalg.
  Valg af revisore nuværende revisor er Jesper Tang, der modtager genvalg.
 8. Evt.

Evt. indkommende forslag til behandling på generalforsamlingen skal jf. vedtægterne være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen og offentliggøres på hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag kan sendes til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 KertemindeSejlklubMap