Scan-kap 99 Scan-kap 99 Scan-kap 99 Scan-kap 99

Inspireret af sejlunionens initiativ med en Sejlsportsliga, vil jeg her tage initiativ til at starte Scan-kap 99 ligaen. Alle Scan-kap 99’ere der er medlem af Scan-kap 99 klubben kan deltage. Der er ingen tilmeldingsgebyr og flid belønnes i høj grad. Alt hvad man skal er at indsende resultater fra de sejladser men har deltaget i. Jeg vil så fabrikere og vedligeholde en rangliste, der jævnligt opdateres og offentliggøres på Scan-kap 99 klubbens hjemmeside.

Jeg håber at rigtig mange af jer SCnakap sejlere vil finde det sjovt at deltage, også selv om man kun deltager i en enkelt sejlads i løbet af sæsonen. Ideen med initiativet er at vi kan dyste mod hinanden uden nødvendigvis at skulle bruge mange timer på transportsejlads, samt animere de kapsejlende Scan-kap 99’ere til at få flere med på kapsejladsbanerne. Slutteligt vil det også give et overblik over aktiviteten i vores klasse. En god ide at at benytte vores Facebook side til at lokke flere Scan-kapper til de sejladser man selv deltager i, ved at gøre reklame for dem der. Derudover kan man sende information om sejladsen til vores Webmaster som så vil lægge sejladsen ind på hjemmesiden under ”Stævner”.

Her kan du læse mere om Scan-kap 99 Ligaen

Opdaterede resultater kan findes under Resultater

Image00032

Image00101Hjemmeside til DM 2014 

Dragør Sejlklub ved hvad det handler om, nemlig at få ordnet alt det administrative før sejlsæsonen for alvor kommer igang. Så de har allerede sat en hjemmeside op til vores DM i 2014 med tilhørende tilmeldingsblanket. Flot arbejde Dragør vi glæder os til at komme.

DM 20014 Dragør, klik og læs mere.

 

 

 

 

 

Ved efterårets generalforsamling blev en ændring af materiale valg for fokken vedtaget. Denne ændring af klassereglerne har været til godkendelse i Dansk Sejlunion og er nu blevet godkendt. Dette betyder at vi nu har mulighed for at investerer i forsejl der gerne skulle kunne holde faconen i flere år.

Ud over vores ændring er Dansk Sejlunion, efter en grundig gennemlæsning af klassereglerne, kommet med en række anbefalinger til steder hvor vi kan skrive reglerne enklere. Det er specielt omkring sejlene hvor vi har unødvendige gentagelser af mål, bestyrelsen vi nu kigge på hvordan dette kan forenkles og fremlægge en revideret udgave på næste generalforsamling. Herudover blev en fejlagtig henvisning i $4 vedr. Identifikation på sejl fundet, så vi nu henviser til det korrekte tillæg G i RRS og ikke Tillæg H der omhandler"Vejning af Beklædning og Udstyr".


Image00038

Kan din browser ikke vise indbydelsen nedenfor, kan den downloades som PDF (Indbydelse til DM 2014

Image00057

Da vores gamle redaktør Carl Aage har valgt at trække sig tilbage efter lang og tro tjeneste står klubben og mangler en person der kan overtage dette hverv.

Jobbet består i at samle stof og opsætte 2-4 blade om året. Distributionen blev på generalforsamlingen lagt op til at der kan fortsættes med en elektronisk form af bladet, så dette fremover kan rundsendes pr. mail.

Kontakt Bestyresen hvis du gerne vil bidrage med dette til klubbens virke. Jobbet aflønnes jf. gældende overenskomster med ros og anerkendelse fra klubbens medlemmer.

 

Pva. Bestyrelsen / Karsten Svenningsen.

 

Følgende forslag er rettidigt tilsend bestyrelsen.

Fra Benny Bruhn (Provence) og Karsten Svenningsen (Hvidunderet) er indkommet følgende to forslag vedrende en modernisering af klassereglerne mht. materialevalg for Storsejl og/eller Fok.

Ændring af materialevalg for Storsejl og Fok

Ændring af materiale valg for Fok

Læs mere om baggrunden og argumenterne i de nyeligt udkommet Scankap'en eller deltag i debatten på klubbens facebook gruppe

Benmærk : Afholdelsesstedet er flyttet til Kerteminde Sejlklub


Der indkaldes herved til generalforsamling i Scan-kap 99 klubben fredag den 8.

november kl 18.00 i Kerteminde Sejlklubs ny klubhus, Marinavejen 6, Kerteminde.

Der vil være det sædvanlige lette traktement. Af hensyn til traktementet vil vi gerne have tilmeldinger med antal personer til undertegnede,

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest den 6.nov.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Årsregnskab.
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Indkomne forslag.
 6. Love- og klassebestemmelser. Der er et forslag om at tillade nye dugtyper. 
 7. Valg af formand.
 8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.
  Dean Olsen og Per Trankær er på valg til bestyrelsen. Begge er villige til genvalg.
 9. Valg af 1 revisor, samt revisorsuppleant.
 10. Evt,
  Herunder fastlæggelse af DM. Der er modtaget tilbud fra Middelfart og Dragør om at afholde DM i 2014 samt fra Vordingborg for 2015.

 KertemindeSejlklubMap

På bestyrelsens vegne

Niels Westergård-Nielsen

DM blev i år afviklet i Kaløvig under vejrmæssige gode forhold. Danske mestre blev igen i år Jens Fast i Frk. Fast fra Århus, der med kun et points forspring henviste Per Trankjær i Greyhound, - også fra Århus Sejlklub, til anden pladsen. Bronzepladsen blev indtaget af Egon Høeg i Scanti fra Kerteminde.

Resultaterne kan ses nærstuderes her

Tilmelding til DM er nu åben. Direkte link til timeldingen findes her.

Følg med på : KBL's hjemmeside

Følgende er pt. tilmeldte :

 

Image00060Nedenstående er et super initiativ fra Århusbanden.

 

Hej Scankap'er

 

Vi er flere Scankap'er der har drøftet muligheden om at få skudt sæsonen ordentligt i gang

 

Derfor prøver vi at stable en tune up serie på benene i Aarhus lørdag den 4. maj

 

Målet er at få 5 gode sejladser og vi er fleksible mht. om der skal snakkes trim sammenlignes fart o. lignende

 

Det er træning og på frivillig basis, men vil arrangere at vi får en banebåd med kompetent person som kan lægge bane ud og starte os - så regn derfor med 2-300 kr. til "aktivitetsbidrag"

 

Faciliteterne i Århus står klar og der kan lægges "gratis" ved den nye havne "brygge".

Bagefter tager vi en øl i klubhuset og evaluere - og hvis der er mange som kommer "lagt fra" kan  

 

Vi har snakket med mange af Jer og der er stor opbakning - potentialet er der til nogle gode, sjove og lærerige sejladser

 

I bedes komme med en tilkendegivelse pr. Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. om I har intentioner om at komme gerne inden den 4 marts. - så vil jeg samle sammen med en endelig opgørelse

 

Vi ses til messen

 

Sejler hilsen

 

Jens -- og de andre